Dasar Privasi Play88

Play88 dan kakitangannya komited untuk mengumpul dan menyimpan data peribadi anda mengikut piawaian antarabangsa yang paling ketat dan peraturan terpakai untuk memastikan keselamatan dan pengendalian yang betul.

Hasrat kami adalah memaklumkan anda tentang cara mengumpul, menggunakan dan menyimpan maklumat anda. Perubahan telah dibuat pada Dasar Privasi ini untuk memastikan pematuhannya mengikut Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Dasar Privasi ini menerangkan kaedah pemprosesan data yang digunakan oleh Syarikat kami dan memastikan pengendalian data peribadi anda adalah disahkan.

Play88 mesti akan mengemukakan maklumat terperinci dan tepat tentang penggunaan kuki untuk membolehkan setiap orang yang mengakses tapak web kami dan membuat keputusan termaklum mengenai penyimpanan kuki tersebut pada peranti anda.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau cadangan mengenai data yang kami kumpulkan daripada anda, sila menghubungi kami di support@p88mail.com.

Sekiranya anda bimbang tentang penggunaan kuki pada mana-mana halaman laman web kami, sila hantar maklumat terperinci mengenainya kepada kami di support@p88mail.com.


1.1 PRIVASI

Play88 sebagai sebuah syarikat berjanji untuk memastikan data disimpan yang selamat. Tujuan Dasar Privasi ini adalah untuk menerangkan bagaimana kami mengumpul maklumat anda apabila anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan kami, serta cara kami menggunakannya selepas itu.

Dasar Privasi ini akan dipersetujui antara anda dan Play88. Setelah disetujui, anda akan bertindak sebagai pihak kepada Dasar Privasi ini.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini mungkin dibuat dari semasa ke semasa. Anda boleh terus dimaklumkan tentang perubahan tersebut dengan menyemak tapak web dan platform kami. Anda dikehendaki untuk menyemak Dasar Privasi kami dan sentiasa mendapat maklumat tentang pindaan terkini.


1.2 BERSETUJU UNTUK MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA

Play88 hanya mula memproses data peribadi anda berikutan kelulusan nyata anda. Anda bersetuju bahawa kelulusan ini merupakan persetujuan termaklum, eksplisit dan diberikan secara sukarela untuk memproses data peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini.

Persetujuan untuk pemprosesan data peribadi anda mestilah diberikan oleh anda atau wakil yang dilantik oleh anda dalam mana-mana cara berikut:

Dalam bentuk bertulis, persetujuan anda mesti mengandungi perkara berikut:

 • nama depan, nama keluarga, alamat kediaman, nombor dokumen yang digunakan untuk mengenal pasti subjek data, serta tarikh dokumen dikeluarkan oleh pihak berkuasa
 • sekiranya persetujuan diberikan oleh wakil - surat kuasa wakil yang disahkan atau dokumen lain yang mengesahkan kuasa wakil yang berkaitan
 • Alamat pos Play88 untuk menerima kebenaran yang diberikan oleh subjek data
 • tujuan data peribadi yang diberikan
 • senarai penuh data peribadi yang dibenarkan
 • nama dan alamat orang atau entiti undang-undang yang berhak memproses data peribadi
 • senarai tindakan mengenai data peribadi yang kebenarannya diberikan, serta gambaran keseluruhan kaedah pemprosesan yang boleh digunakan untuk memprosesnya
 • tempoh sah kebenaran dan cara bagaimana persetujuan boleh ditarik balik
 • tandatangan orang yang memberikan persetujuan atau wakil mereka yang sah

Dengan melakukan tindakan secara jelas dan menunjukkan kehendak untuk mewujudkan hubungan undang-undang dengan Play88, seperti mendaftar dengan Play88 dan mencipta akaun, mendaftar untuk perkhidmatan yang ditawarkan atau melaksanakan transaksi kewangan ke dalam akaun yang dibuat sebelum ini.

Melakukan tindakan sedemikian adalah syarat yang membolehkan anda mengambil bahagian dalam pertaruhan di laman web Play88 mengikut Terma dan Syarat, membuat pertaruhan, dan menerima kemenangan melalui akaun yang dicipta untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pengendali-pengendali platform perjudian.

Persetujuan anda tidak diperlukan untuk memproses data anda dalam mana-mana situasi berikut:

 • apabila pemprosesan data diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam perjanjian antarabangsa badan perundangan tempatan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi undang-undang yang sewajarnya
 • apabila data peribadi mesti diproses untuk tujuan menjalankan keadilan atau melaksanakan keputusan mahkamah rasmi
 • apabila data peribadi mesti diproses untuk kepentingan mendapatkan data statistik tertentu, serta untuk tujuan penyelidikan lain – dalam kes ini, data peribadi anda akan dirahsiakan, kecuali untuk kes apabila sebaliknya diperlukan untuk tujuan pemasaran
 • apabila bilangan orang yang tidak terhad mempunyai akses kepada data peribadi anda dengan kebenaran yang diberikan oleh anda

Syarikat ini mesti akan mematuhi sepenuhnya peruntukan Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR) mengenai prosedur menarik balik kebenaran yang telah diberikan, mendapatkan maklumat tentang ketersediaan data peribadi anda dan meminta maklumat anda dipinda, disekat atau dipadamkan secara kekal oleh Play88.


1.3 MENGAPA KAMI PERLU MENGUMPULKAN MAKLUMAT ANDA

Maklumat yang kami kumpulkan adalah untuk tujuan pengenalan peribadi, seperti nama depan dan nama keluarga, tarikh lahir, maklumat kad kredit, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon dan butiran lain yang diperlukan.

Anda akan diminta untuk memberikan data peribadi semasa menggunakan tapak web Play88, membuat akaun atau menggunakan perkhidmatan yang kami sediakan. Data peribadi yang boleh diminta daripada anda termasuk:

 • butiran hubungan, termasuk alamat e-mel dan nombor telefon anda
 • maklumat tempat tinggal (seperti alamat rumah anda)
 • maklumat pembayaran
 • sejarah transaksi
 • keutamaan laman web
 • maklum balas mengenai perkhidmatan yang digunakan

Kami mengumpul, memproses dan menyimpan maklumat pada pelayan maya kami mengikut perundangan yang berkenaan.

Apabila anda berinteraksi dengan tapak web kami dan menggunakan perkhidmatan kami, log aktiviti anda akan direkodkan, yang merangkumi maklumat berikut:

 • alamat IP
 • masa yang dihabiskan di tapak web Play88
 • tarikh pendaftaran
 • halaman tertentu dilihat
 • keutamaan bahasa
 • laporan ranap sistem
 • jenis pelayar yang digunakan

Maklumat ini dikumpul dan dianalisis untuk memastikan kami dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik.

Kami tidak akan mengumpul maklumat anda tanpa memberitahu anda.


1.4 BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL DAN MEMPROSES MAKLUMAT

Kami mengumpul data secara automatik, seperti yang dinyatakan di atas, serta mendapatkan data peribadi anda apabila anda memilih untuk memberikannya secara sukarela semasa berinteraksi dengan tapak web Play88.

Data peribadi juga boleh diperolehi daripada pembekal perkhidmatan lain dan senarai pelanggan yang diperoleh daripada pembekal pihak ketiga dengan cara yang betul-betul sah dan mengikut sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Pembekal perkhidmatan pihak ketiga boleh menggunakan data peribadi untuk menangani transaksi kewangan anda dan penyelenggaraan sistem yang betul. Sebarang data peribadi yang diperoleh dengan cara yang dinyatakan di atas daripada pembekal perkhidmatan, pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan perkhidmatan e-dagang akan mengikut peruntukan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini.

Data peribadi anda akan didedahkan kepada pihak ketiga mengikut Dasar Privasi ini.


1.5 TUJUAN PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data peribadi anda bertujuan untuk membantu kami menawarkan perkhidmatan sokongan berkualiti tinggi kepada anda, pastikan anda selamat sepanjang anda menggunakan laman web kami, pengesahan identiti anda, memproses transaksi anda dan memudahkan penyertaan anda dalam aktiviti promosi pihak ketiga.

Oleh sebab itu, kami akan berkongsi data peribadi anda dengan rakan kongsi kami yang dipilih dengan teliti.

Penggunaan data peribadi yang anda berikan kepada kami untuk:

 • menghantar tawaran promosi dan maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan
 • menghantar tawaran promosi dan maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi kami dengan tujuan untuk memberi anda rangkaian perkhidmatan yang lebih luas dan meningkatkan pengalaman pelanggan anda

Kadang-kadang kami akan meminta anda untuk memberikan maklumat kepada kami melalui tinjauan khas. Anda bebas untuk menolak acara tersebut dan kami tidak akan mendedahkan sebarang data peribadi anda. Maklumat diminta termasuk butiran hubungan (termasuk nama, alamat e-mel dan nombor telefon anda), dan maklumat geografi (seperti alamat dan poskod anda), serta umur anda.

Jika anda tidak ingin menerima maklumat promosi daripada kami, data peribadi anda (seperti alamat e-mel dan nombor telefon) masih boleh digunakan untuk memaklumkan anda tentang produk dan perkhidmatan kami, memberitahu anda tentang promosi dan produk permainan lain-lain, termasuk produk dan perkhidmatan pihak ketiga yang kami anggap penting untuk dimaklumkan kepada anda.


1.6 PENDEDAHAN MAKLUMAT

Data peribadi anda tidak didedahkan kepada mana-mana syarikat, organisasi dan orang lain yang tidak bergabung dengan Play88.

Data peribadi anda akan didedahkan jika kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang dan kami amat percaya bahawa berbuat demikian adalah penting untuk:

 • mematuhi keperluan undang-undang atau prosedur yang melibatkan syarikat kami apabila kami dikehendaki berbuat demikian secara sah
 • melindungi hak atau harta kita
 • melindungi pelanggan lain menggunakan produk atau perkhidmatan kami

Jika anda melakukan penipuan atau perbuatan yang menyalahi undang-undang seperti:

- mempengaruhi peraturan-peraturan permainan

- melakukan penipuan pembayaran (termasuk menggunakan kad yang dicuri)

- memohon pembayaran pendua

- melakukan transaksi yang dilarang (termasuk pengubahan wang haram)

Syarikat berhak untuk berkongsi maklumat ini dan data peribadi anda dengan tapak web permainan lain-lain, pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang, syarikat kad kredit dan agensi kawal selia lain yang berkaitan. Data peribadi anda akan diserahkan kepada institusi yang sesuai untuk tujuan menjalankan penyelidikan awam dan mencegah ketagihan perjudian.


1.7 AKSES KEPADA DATA PERIBADI ANDA

Anda boleh memilih untuk menarik diri daripada menerima mesej promosi daripada kami melalui mana-mana cara berikut:

 • menarik diri dalam tetapan akaun anda, tersedia di tapak web kami atau melalui perkhidmatan kami
 • menghantar e-mel kepada pasukan sokongan pelanggan kami melalui mana-mana saluran yang tersedia

Selain itu, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa jika anda memerlukan:

 • mengetahui maklumat yang kami kumpul, proses dan sumber data mana kami memperolehnya
 • mengesahkan ketepatan data peribadi yang diberikan oleh anda atau diperolehi oleh kami dengan cara lain
 • mengemas kini data peribadi yang dikumpul dan disimpan
 • memfailkan aduan mengenai cara data peribadi anda digunakan

Kami akan mengemas kini sebarang maklumat anda yang telah disimpan selagi anda boleh membuktikan perubahan tersebut adalah munasabah.

Tiada peruntukan Dasar Privasi ini menghalang kami berkongsi data peribadi anda jika kami dikehendaki berbuat demikian melalui permintaan rasmi yang difailkan oleh pihak berkuasa undang-undang di negara anda.


1.8 KUKI

MAKLUMAT YANG DISIMPAN PADA PERANTI ANDA

Apabila anda menggunakan perkhidmatan kami, maklumat tertentu disimpan pada peranti anda dengan kebenaran anda. Maklumat ini biasanya dikenali sebagai "kuki", iaitu sebahagian kecil teks yang dihantar ke penyemak imbas anda untuk mengetahui tingkah laku anda di tapak web kami.

Kuki sentiasa disimpan pada peranti anda semasa anda melawat tapak web kami. Kami juga menggunakan kuki kilat, seperti kuki penyemak imbas yang diterangkan di atas dan membenarkan kami mengumpul maklumat tentang lawatan anda merentasi pelbagai tapak web kami.

Tiada jenis kuki boleh digunakan untuk mendapatkan akses kepada peranti atau komputer anda dan menggunakan sebarang maklumat yang disimpan padanya. Kedua-dua jenis kuki itu digunakan untuk tujuan pemantauan sahaja.

Kaedah ini juga digunakan untuk melihat minat anda pada jenis produk atau perkhidmatan kami sedia ada di laman web. Kuki berguna untuk memantau trafik tapak web dan meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan dengan tujuan meneroka minat anda untuk kekal bersama kami sebagai pelanggan. Kuki kilat dan kuki pelayar juga membantu kami memastikan bahawa anda hanya dipaparkan iklan yang berkaitan dan dipaparkan dengan maklumat yang berguna.

Kebanyakan penyemak imbas web menerima kuki secara lalai, anda sentiasa boleh mengubah suai tetapan penyemak imbas anda untuk mempunyai kawalan penuh ke atas kuki yang diterima oleh anda.

Dengan menggunakan penyemak imbas web anda, anda boleh memadam, menyekat atau membenarkan semua kuki, menyekat kuki daripada pihak ketiga, mengosongkan semua kuki apabila anda menutup penyemak imbas, memulakan sesi mod inkognito untuk menyemak imbas internet tanpa mengumpul sebarang data pada peranti anda

Di bawah anda boleh mendapatkan pautan kepada maklumat tentang mengurus kuki dalam pelbagai penyemak imbas:

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan di tapak web lain. Selain itu, kami bertugas untuk memaklumkan anda jika anda memadam kuki dan anda tidak akan dapat mengakses ciri penuh Play88.

KUKI KILAT

Flash Player membolehkan anda mengurus tetapan asal anda – tetapan ini boleh ditukar untuk berhenti menggunakan kuki kilat.

Sila ambil perhatian jika anda memilih untuk menolak semua kuki akan menghalang anda untuk menggunakan beberapa ciri dan perkhidmatan yang tersedia. Sebagai contoh, anda tidak akan dapat memilih bahasa antara muka.


1.9 BERSEDIA UNTUK MAKLUMAT DIKONGSI DENGAN PENYEDIA PERKHIDMATAN ELEKTRONIK

Untuk dapat bermain permainan yang melibatkan wang di tapak web kami, anda perlu memindahkan wang ke akaun pemain anda atau mengeluarkan wang daripada akaun anda. Oleh itu, kami akan menggunakan pihak ketiga sistem pembayaran elektronik yang bereputasi untuk memudahkan proses ini.

Anda juga dikehendaki bersetuju untuk data peribadi anda akan dipindahkan kepada pihak ketiga yang diperlukan untuk pemprosesan transaksi anda yang betul. Kami akan memastikan keselamatan sistem pembayaran untuk menjamin pengalaman permainan yang lancar.


1.10 PERSETUJUAN SEMAKAN KESELAMATAN

Syarikat kami berhak untuk menjalankan semakan keselamatan demi kepentingan mengesahkan data peribadi yang anda berikan semasa anda mendaftar, mengesahkan transaksi kewangan dan memastikan penggunaan perkhidmatan yang disediakan dengan betul. Proses semakan keselamatan untuk memastikan tiada pelanggaran terhadap mana-mana undang-undang yang terpakai atau Terma dan Syarat kami.

Dengan menerima Terma dan Syarat kami sepenuhnya, anda akan membenarkan kami untuk menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga demi kepentingan menjalankan semakan keselamatan. Semakan keselamatan termasuk menjana laporan kredit dan menyemak maklumat yang diberikan terhadap pangkalan data pihak ketiga yang tersedia.


1.11 KESELAMATAN

Syarikat kami komited untuk menggunakan semua kaedah yang tersedia untuk memastikan kerahsiaan data anda dan kebolehcapaian sebarang maklumat yang diperlukan. Semua data peribadi yang diperoleh daripada anda disulitkan dengan teklonogi penyulitan 128-bit SSL Versi 3 dan disimpan dalam pangkalan data yang dilindungi dengan kata laluan dan perisian tembok api yang dikemas kini secara kerap.

Sila ambil amaran bahawa anda MENGHANTAR SEBARANG DATA ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. Setelah data anda diterima, Play88 bertugas untuk menjamin keselamatannya.


1.12. PENAFIAN UNDANG-UNDANG

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, secara langsung atau tidak langsung, yang timbul daripada penyalahgunaan undang-undang atau kecurian data peribadi anda.

Walau bagaimanapun, kami tidak dapat memberikan sebarang jaminan mengenai tapak web di luar kawalan kami dan tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini. Apabila melawati tapak web lain, sila maklum bahawa pengendali laman web tersebut juga boleh mengumpul data peribadi anda dan menggunakan serta memprosesnya mengikut privasi dasar mereka yang mungkin berbeza daripada kita.

Sila pastikan anda membaca dasar ini sebelum membenarkan data peribadi anda dikumpul dan digunakan.

Kami tidak dapat menjamin keselamatan data peribadi anda semasa dihantar oleh anda sendiri melalui pelbagai saluran komunikasi dan harap maklum bahawa anda MENGHANTAR SEBARANG DATA ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.


1.13 PERSETUJUAN TERHADAP DASAR PRIVASI

Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami, anda diperlukan bersetuju secara jelas dengan Dasar Privasi kami dan memberi kuasa kepada kami untuk mengumpul, memproses dan menyimpan data peribadi anda.

Perubahan boleh dibuat pada Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa, anda mesti menyemak Terma kami secara berkala untuk mendapatkan maklumat yang terkini. Mana-mana perubahan baharu dibuat mesti mendapatkan kebenaran anda sebelum dilaksanakan.

Dasar Privasi Play88.com ini berkuat kuasa dari 01.01.2020 dan menggantikan mana-mana versi sebelumnya. Anda bertanggungjawab untuk menyemak Terma kami dan sentiasa dimaklumkan tentang pindaan terkini.

Play88 App

Lebih Mudah & Cepat Dengan

Muat turun sekarang untuk nikmati pengalaman yang berbeza!

Download
Download

Lebih Mudah & Cepat Dengan

Muat turun sekarang untuk nikmati pengalaman yang berbeza!

Play88 Logo
Play88 App